Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Non-Conventional Pollutant

‘Non-Conventional Pollutant’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Những chất gây ô nhiễm mới
Giải thích thuật ngữ: Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào không có trong danh sách luật định mà không được giới khoa học nắm rõ.

Leave a Reply