Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Net terms

“Net terms” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: điều kiện trả chi phí xếp dỡ theo thoả thuận cụ thể.
Giải thích:

Leave a Reply