Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

National Girobank

National Girobank’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Ngân hàng Giro quốc gia.
Giải thích thuật ngữ: Xem GIRO SYSTEM

Leave a Reply