Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Key

Key dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành điện nước: khóa, chìa vặn

Leave a Reply