Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Jointing adhesive

Jointing adhesive dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành điện nước: liên kết dính

Leave a Reply