Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Intussusception

Intussusception.’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: : ruột lồng vào ruột, thường xảy ra cho trẻ con dưới 4 tuổi. Triệu chứng : đau bụng, bụng căng lên,
phân có nhớt đỏ. Nếu không được chữa trị kịp thời, mạch máu của phần ruột lồng sẽ bị tắc nghẽn, có thể đưa đến thối phần đó và chết. 

Leave a Reply