Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Intubation

.Intubation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: đưa ống vào trong một bộ phận của cơ thể với mục đích chẩn đoán hay chữa trị.

Leave a Reply