Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Introversion / introvert

Introversion / introvert .’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: tâm lý) sự hướng về nội tâm / người sống về nội tâm.

Leave a Reply