Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Intravenous urogram, IVU

Intravenous urogram, IVU .’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: chụp Xquang bộ phận tiết niệu (thận, niệu quản, bọng đái) với chất cản quang tiêm vào tĩnh mạch.

Leave a Reply