Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Integer

“‘Integer”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Số nguyên
Giải thích thuật ngữ: Một số tròn, không có phần thập phân hay phân số.

Leave a Reply