Hydrosalpinx

.Hydrosalpinx’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: (sản phụ khoa) tràn dịch trong vòi trứng.