Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Granular Activated Carbon Treatment

Granular Activated Carbon Treatment” dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Xử lý bằng hạt cacbon hoạt hoá
Giải thích thuật ngữ: Hệ thống lọc thường dùng trong hệ thống nước nhỏ và nhà riêng để loại bỏ các chất hữu cơ. Cũng được dùng trong các nhà máy xử lý nước đô thị và có thể đạt hiệu quả cao trong việc làm giảm lượng radon nâng lên trong nước

Leave a Reply