Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

General human capital

“‘General human capital.”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Vốn nhân lực mang đặc điểm chung; vốn nhân lực chung chung.
Giải thích thuật ngữ:

Leave a Reply