Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Friable

‘Friable’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Bở
Giải thích thuật ngữ: Có khả năng dễ vỡ, bị nghiền nát hoặc biến thành bột dưới tác động lực của tay.

Leave a Reply