Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Floor

“‘Floor”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Sàn.
Giải thích thuật ngữ: Giới hạn sự đi xuống của sản lượng theo lý thuyết CHU KỲ KINH DOANH.

Leave a Reply