Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations

FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành logistics: Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế

Leave a Reply