Exotoxin

Exotoxin.’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: ngoại độc tố, do một vài loại khuẩn tiết vào máu, rất độc hại. Ví dụ : ngoại độc tố của khuẩn uốn ván (tetanus), bạch hầu (diphteria).