Detectable Leak Rate

Detectable Leak Rate” dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Mức độ rò rỉ có thể phát hiện
Giải thích thuật ngữ: Lỗ thủng nhỏ nhất (từ một bể chứa), tính theo gallon/giờ hay lít/giờ. Một cuộc kiểm tra có thể phân biệt rõ mức độ này với xác suất rò rỉ nhất định hay cảnh báo giả.