Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Cross-sectional analysis

“‘Cross-sectional analysis”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Phân tích chéo
Giải thích thuật ngữ: Là việc phân tích một loạt các số liệu của những quan sát có liên quan xảy ra tại một thời điểm (Xem TIME SERIES).

One Response

  1. nguyendinhphuc 5 Tháng Mười, 2020

Leave a Reply