Coagulation time (clotting time)

Coagulation time (clotting time) .’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: thời gian đông máu, dùng để xét nghiệm chức năng đông máu