Class II Substance

‘Class II Substance’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chất nguy hại hạng II
Giải thích thuật ngữ: Chất có khả năng làm cạn kiệt tầng ôzôn dưới mức 0,2. Tất cả các chất HCFCs hiện nay được xếp vào nhóm này (Xem: khả năng trái đất nóng dần lên).