Class I Substance

Class I Substance” dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chất nguy hại hạng I
Giải thích thuật ngữ: Một trong vài nhóm hóa chất có khả năng làm cạn kiệt tầng ozôn ở mức 0,2 hoặc cao hơn, bao gồm CFCs, Halons, Cacbon Tetraclorua, và Metyl Chloroform (được ghi trong Đạo luật không khí sạch), HBFCs và Etyl Bromua (được bổ sung trong các qui định của EPA). (Xem: khả năng trái đất nóng dần lên)