Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Cesspool

Capillary joint dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành điện nước: bể tự hoại, bể phốt

Leave a Reply