Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Ceilings and floors

“‘Ceilings and floors”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Mức trần và mức sàn; Mức đỉnh và mức đáy.
Giải thích thuật ngữ:

Leave a Reply