Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Cargo Outturn Report (COR)

Cargo Outturn Report (COR) dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành logistics: Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng

Leave a Reply