Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Carboy

“Carboy” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: bình lớn có vỏ bọc ngoài để chở chất hóa học.
Giải thích:

Leave a Reply