Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Capital account

“‘Capital account”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Tài khoản vốn.
Giải thích thuật ngữ: Xem BALANCE OF PAYMENT.

Leave a Reply