Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Bid form

‘Bid form’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt dùng trong hoạt động đấu thầu: Mẫu đơn dự thầu
Giải thích thuật ngữ: Là văn thư tham dự thầu chính thức của nhà thầu cam kết thực hiện các nghĩa vụ hoặc công việc theo yêu cầu trong dự thảo hợp đồng nếu được trao thầu

Leave a Reply