dichthuathanoi Archive

Ad – valorem freight

“Ad – valorem freight ” dịch sang Tiếng Việt là gì? Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Cước theo giá trị Giải thích: Là loại cước do người chuyên chở (chủ tàu) đặt ra và thu phí đối với loại hàng có giá trị cao như vàng bạc, đá quý, tác phẩm nghệ thuật …

Act of state or Act of prince

“Act of state or Act of prince ” dịch sang Tiếng Việt là gì? Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Hành vi nhà cầm quyền Giải thích: Bao gồm các mệnh lệnh, chỉ thị về đình chỉ, cấm đoán, ngăn trở mua bán, chuyên chở, hợp tác, đầu tư, gây tổn thất tài sản …

Free board zone

“Free board zone” dịch sang Tiếng Việt là gì? Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: khu vực tàu hoạt động được tính theo chiều cao mạn khô Giải thích:

Wide limit

“Wide limit” dịch sang Tiếng Việt là gì? Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: phạm vi tàu chạy rộng Giải thích:

Whereby

“Whereby” dịch sang Tiếng Việt là gì? Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: bởi đó, nhờ đó Giải thích: