Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Adverse balance

Adverse balance’ dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Cán cân thâm hụt.
Giải thích thuật ngữ: THÂM HỤT CÁN CÂN THANH TOÁN.

Leave a Reply