Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Accesions tax

Accesions tax” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Thuế quà tặng.
Giải thích thuật ngữ: Thuế đánh vào quà tặng và tài sản thừa kế.

Leave a Reply